Skip to main content

EL PORXO

La història de la Masia Can Constans neix al voltant de l'any 1720 (S.XVIII), data que figura al llindar d'una antiga biga de la casa que encara es conserva. La casa, propietat dels pares, Pere Carbonell i Magda Sala, es va convertir l'any 1960 en una fonda de viatgers. Durant varies dècades els pares van treballar amb molta il·lusió i ganes en aquest projecte, que van dur a terme conjuntament amb els sis fills, que van tenir.

Actualment s'ha volgut mantenir la tradició familiar procurant respectar al màxim l'essència de la casa i sense perdre, l'encant propi d'una masia catalana.

Les reformes que s'han dut a terme han tingut molt en compte l'estructura antiga de l'edifici, també s'han utilitzat materials com la fusta, la pedra i la pissarra, característics del lloc. La Cabana i el Porxo de la masia s'han transformat en dues cases de 2 plantes independents cadascuna. A l'edifici de la Cabana hi ha les cases l'Arç i el Boix, i a l'edifici del Porxo hi ha les cases de Cucut i de la Daina.